Vad är VPN-tunnlar?

Virtual private network technology bygger på begreppet tunnel. Precis som ett vattenrör innehåller vätskan som strömmar inuti den isolerar och kapslar en VPN-tunnel upp och kapslar in internettrafiken – vanligtvis med någon typ av kryptering – för att skapa en privat tunnel av data när den flödar inuti ett oskyddat nätverk.

När internettrafiken flödar inuti VPN-tunneln ger den en säker, privat anslutning mellan datorn och en annan dator eller server på en annan plats. När tunnelningen paras ihop med stark kryptering gör det praktiskt taget omöjligt för dina data att visa eller hacka av andra.


Hur fungerar VPN-tunnelarbete?

Det hjälper till att tänka på VPN-tunnel som en dubbel process av datainkapsling och datakryptering.

Datainkapsling: Inkapsling är processen att linda ett internetdatapaket inuti ett annat paket. Du kan se detta som den yttre tunneln struktur, som att sätta en bokstav inuti ett kuvert för att skicka.
Datakryptering: Men bara att ha en tunnel räcker inte. Kryptering förvränger och låser innehållet i brevet, dvs dina data, så att den inte kan vara öppen och läsaav någon annan än den avsedda mottagaren.

Medan en VPN-tunnel kan skapas utan kryptering anses VPN-tunnlar i allmänhet inte säkra om de inte skyddas med någon typ av kryptering. Det är därför du ofta hör VPN som beskrivs som en krypterad anslutning.